icon-post

Boiska

Boiska naturalne

Murawa boisk piłkarskich musi często sprostować bardzo wysokim wymaganiom technicznym dla umożliwienia regularnych gier sportowych. Utrzymanie płyty boiska w najlepszym stanie jest bardzo trudne i wymaga profesjonalnej pielęgnacji.Trawa i podłoże boiska w czasie gry piłkarzy poddawane są niszczeniu. Polega ono na miażdżeniu źdźbeł oraz wyrywaniu całych kęp darni. Z kolei zagęszczenie podłoża pod wpływem deptania pogarsza strukturę gleby. Grupa Polskie Trawniki odpowiada na takie wyzwanie i wychodzi klubom sportowym oraz ich włodarzom naprzeciw.

Boiska syntetyczne

Boiska typu Orlik są praktyczną alternatywą do standardowych boisk. Są one wygodne do utrzymania bo w przeciwieństwie do zwykłych boisk trawiastych nie wymagają tak częstych zabiegów pielęgnacyjnych. Ale aby  płyta boiska syntetycznego zachowała swoje właściwe parametry gry, wymaga ono okresowej konserwacji. I tu nasza Grupa Polskie Trawniki wychodzi naprzeciw takim wymaganiom i oferuje odpowiednie jego utrzymanie.