icon-post

Piaskowanie

Kiedy piaskować? Piaskowanie zalecane jest przede wszystkim na glebach bardzo zbitych, gliniastych i nieprzepuszczalnych. Na takich glebach trawa nie może się głębiej korzenić a także ma bardzo utrudnione zagęszczanie. Piasek wypełnia wszystkie otwory po aeracji i szczeliny po wertykulacji, co pomaga w wymianie gazowej korzeniom.

Czym jest piaskowanie?

Zabieg ten polega na równomiernym rozprowadzeniu ok. 0,5 cm warstwy piasku na całej powierzchni trawnika. Przy tak dużej ilości musi on być rozprowadzony specjalnym urządzeniem i na końcu jeszcze wczesany. Piasek powinien być płukany i przesiany do granulacji 0,2 – 1,2 mm. Najlepsze efekty można uzyskać piaskując trawnik po wertykulacji i aeracji co znacznie poprawia efektywności tych zabiegów.

O zabiegu

O ile nie istnieją żadne szczegółowe wskazania co do czasu przeprowadzenia zabiegu, jakim jest piaskowanie trawnika, to, tak jak wspomniano wyżej, jest to krok, który warto wykonywać po aeracji. Poza tym, że prowadzi on do wypełnia szczelin powstałych w glebie wskutek napowietrzania, jego celem jest również poprawienie właściwości fizykochemicznych gleby i stworzenie optymalnych warunków do rozrostu korzeni. Nie istnieją również ograniczenia co do liczby przeprowadzanych w ciągu roku zabiegów – powinniśmy więc dostosować ją do ogólnego stanu naszej murawy.

Czym pokrywać murawę?

Podczas zabiegu najczęściej stosuje się mieszankę, której głównym składnikiem jest piasek rzeczny, uzupełniony rozmaitymi dodatkami, dostosowanymi do rodzaju podłoża. Może to być na przykład glina, torf, kompost, kreda lub odpowiedni nawóz. Problemem może być określenie optymalnej warstwy, jaką należy pokryć murawę – w tym pomogą jednak doświadczeni pracownicy naszej firmy. Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem tego zabiegu pielęgnacyjnego na Twoim trawniku? Jeśli tak, skontaktuj się z nami.